Slovensko

Vítajte na stránkach firmy Pointner & Rothschädl Chemikalien Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H.

V našom obore vyvíjame našu aktivitu už viac ako 60 rokov a získali sme si povest kompetentného a korektného partnera. Naši dodávatelia nám dodávajú produkty pre nasledovné priemyslové odvetvia:

  • Farby – Laky – Stavebníctvo
  • Priemysel plastov
  • Spracovanie odpadných vôd
  • Speciality

Naši spolupracovníci sú specialisti ve svojom obore, majú adekvátne vzdelánie a cenné informácie o produktoch pre praktické využitie. Hovoria po slovensky.


Osoba pre kontakt